skip to Main Content

راهنمای شرکت در وبینار

مشارکت کنندگان می توانند با  فشردن دکمه ورود و درج یوزر و پسورد از این وبینار استفاده نمایند , استفاده از وبینار در کلیه پلاتفرم ها قابل استفاده می باشد و نیاز به دانلود برنامه خاصی وجود ندارد

شرکت پارس رستاک

وبینار بررسی بازار عراق و اقلیم کردستان در دوران کرونا و پسا کرونا

موضوع : وبینار

دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ از ساعت ۱۱ الی ۱۵

اشتراک گذاری در:

این وبینار با هدف آشنایی از وضعیت اقتصادی , تجاری و سیاسی عراق و اقلیم کردستان و  چشم انداز همکاریهای تجاری بین دو کشور ایران وعراق برگزار می گردد , امیدواریم چشم انداز روشنی از شرایط امروز و در شرایط کرونا و همچمنین پس از کرونا به مخاطبین ارائه شود

سخنرانان

جناب آقای عبدالامیر ربیهاوی

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد

جناب آقای جواد کریمی

رایزن اقتصادی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل

جناب آقای مجتبی شصتی کریمی

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا

جناب آقای مهدی شوشتری

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه

جناب آقای صادق هاشم الفیحان المعموری

رییس اتاق بازرگانی استان بابل

جناب آقای حیدر حمودی جاسم العطاری

رییس اتاق بازرگانی نجف

جناب آقای نبیل سلمان علی الانباری

رییس اتاق بازرگانی کربلا

جناب آقای مهدی سعید الذاکرین

مدیرعامل شرکت پارس رستاک

جناب آقای مهدی نجات نیا

مشاور امور عراق در اتاق بازرگانی تهران و رایزن بازرگانی اسبق جمهوری اسلامی ایران در عراق

جناب آقای شیخ مصطفی عبدالرحمن

رییس اتحادیه صادرات و وارد کنندگان اقلیم کردستان

برنامه رویداد

زمان برگزاری وبینار - دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹

۱۱:۰۰ – ۱۱:۱۰

خوش آمد گویی و اعلام برنامه

مدیر عامل شرکت پارس رستاک

۱۱:۱۰ – ۱۱:۳۰

چشم انداز روابط تجاری ایران و عراق در
دوران کرونا و پسا کرونا

سرکنسول محترم ج.ا.ایران در سلیمانیه

۱۱:۳۰ – ۱۱:۵۰

راههای گسترش و توسعه روابط تجاری عراق و
ایران

رئیس اتاق بازرگانی استان کربلا

۱۱:۵۰ – ۱۲:۱۰

معرفی استان بابل و پتانسیل تجاری استان
بابل

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل

۱۲:۱۰-۱۲:۳۰

پتانسیل استان کربلا برای تجا رت با ایران

سرکنسول محترم ج.ا.ایران در کربلا

۱۲:۳۰-۱۳:۰۰

بررسی عملکرد همکاری شرکتهای ایرانی با
اقلیم کردستان و راه های توسعه آن

رئیس اتحادیه صادرات و واردات اقلیم کردستان

۱۳:۰۰-۱۳:۳۰

اولویت تجارت با اقلیم کردستان و اربیل

رایزن اقتصادی سرکنسولگری ج.ا.ایران در اربیل

۱۳:۳۰-۱۴:۰۰

فرصت ها و تهدیدات در توسعه تجارت با عراق

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در عراق

۱۳:۰۰-۱۳:۳۰

مالحظات و نکات ضروری در تجار ت با عراق

مشاور امور عراق در اتاق بازرگانی تهران
و رایزن بازرگانی اسبق ج.ا.ایران در عراق

Back To Top