skip to Main Content

راهنمای شرکت در وبینار

مشارکت کنندگان می توانند با  فشردن دکمه ورود و درج یوزر و پسورد از این وبینار استفاده نمایند , استفاده از وبینار در کلیه پلاتفرم ها قابل استفاده می باشد و نیاز به دانلود برنامه خاصی وجود ندارد

شرکت پارس رستاک

وبینار بررسی بازار عراق و اقلیم کردستان در دوران کرونا و پسا کرونا

موضوع : وبینار

دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ از ساعت ۱۱ الی ۱۵

اشتراک گذاری در:

این وبینار با هدف آشنایی از وضعیت اقتصادی , تجاری و سیاسی عراق و اقلیم کردستان و  چشم انداز همکاریهای تجاری بین دو کشور ایران وعراق برگزار می گردد , امیدواریم چشم انداز روشنی از شرایط امروز و در شرایط کرونا و همچمنین پس از کرونا به مخاطبین ارائه شود

سخنرانان

4

جناب آقای عبدالامیر ربیهاوی

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد

3

جناب آقای جواد کریمی

رایزن اقتصادی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل

2

جناب آقای مجتبی شصتی کریمی

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا

1

جناب آقای مهدی شوشتری

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه

7

جناب آقای صادق هاشم الفیحان المعموری

رییس اتاق بازرگانی استان بابل

6

جناب آقای حیدر حمودی جاسم العطاری

رییس اتاق بازرگانی نجف

8

جناب آقای نبیل سلمان علی الانباری

رییس اتاق بازرگانی کربلا

Untitled-1 copy

جناب آقای مهدی سعید الذاکرین

مدیرعامل شرکت پارس رستاک

5

جناب آقای مهدی نجات نیا

مشاور امور عراق در اتاق بازرگانی تهران و رایزن بازرگانی اسبق جمهوری اسلامی ایران در عراق

IMG637184138053903310

جناب آقای شیخ مصطفی عبدالرحمن

رییس اتحادیه صادرات و وارد کنندگان اقلیم کردستان

برنامه رویداد

زمان برگزاری وبینار - دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹

۱۱:۰۰ – ۱۱:۱۰

خوش آمد گویی و اعلام برنامه

مدیر عامل شرکت پارس رستاک

۱۱:۱۰ – ۱۱:۳۰

چشم انداز روابط تجاری ایران و عراق در
دوران کرونا و پسا کرونا

سرکنسول محترم ج.ا.ایران در سلیمانیه

۱۱:۳۰ – ۱۱:۵۰

راههای گسترش و توسعه روابط تجاری عراق و
ایران

رئیس اتاق بازرگانی استان کربلا

۱۱:۵۰ – ۱۲:۱۰

معرفی استان بابل و پتانسیل تجاری استان
بابل

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل

۱۲:۱۰-۱۲:۳۰

پتانسیل استان کربلا برای تجا رت با ایران

سرکنسول محترم ج.ا.ایران در کربلا

۱۲:۳۰-۱۳:۰۰

بررسی عملکرد همکاری شرکتهای ایرانی با
اقلیم کردستان و راه های توسعه آن

رئیس اتحادیه صادرات و واردات اقلیم کردستان

۱۳:۰۰-۱۳:۳۰

اولویت تجارت با اقلیم کردستان و اربیل

رایزن اقتصادی سرکنسولگری ج.ا.ایران در اربیل

۱۳:۳۰-۱۴:۰۰

فرصت ها و تهدیدات در توسعه تجارت با عراق

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در عراق

۱۳:۰۰-۱۳:۳۰

مالحظات و نکات ضروری در تجار ت با عراق

مشاور امور عراق در اتاق بازرگانی تهران
و رایزن بازرگانی اسبق ج.ا.ایران در عراق

posterجدید copy
Back To Top